23 maj 2022
e-lek.pl
Twoja apteka w internecie Infolinia: 801 011 163* pn.-pt. 8 - 19 *opłata max. 35gr/min.
O aptece Regulamin Dostawa Kontakt
O aptece Regulamin Dostawa Kontakt
Sprawdź aptekę
promocje
kategorie

Polecamy:

Sklep e-Lek.pl - opinie klientów
Regulamin


Regulamin Apteki Internetowej e-Lek.pl

Dotyczy umów sprzedaży zawartych do dnia 24.12.2014r. / zamówień złożonych do dnia 24.12.2014r.

1. Apteka internetowa jest działem Apteki „Pod Orłem” z siedzibą w Chrzanowie przy ulicy Piastowskiej 15 oddział firmy: Goc i wspólnicy sp. z o.o., prowadzonej przez mgr farm. Małgorzatę Goc na podstawie Zezwolenia wydanej przez Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej.
Numer zezwolenia: FAKR-I.8520.4100-Z-672-10/09.1.71.2011.114.2012,
KRS: 0000412598, NIP: 628-225-84-50


2. Wszystkie produkty sprzedawane w aptece internetowej zostały dopuszczone do obrotu na terytorium RP, posiadają oznaczenie producenta lub importera, wymagane znaki zgodności z odpowiednimi przepisami prawa oraz zostały nabyte od uprawnionych podmiotów zgodnie z obowiązującymi przepisami.

3. Przedmiotem umowy sprzedaży zawieranej przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość są towary oferowane do sprzedaży w aptece, (takie jak, np. wyroby medyczne, kosmetyki, suplementy diety i inne).

4. Opisy produktów, w szczególności ich właściwości, wielkości opakowania i działanie pochodzą od producentów lub importerów.

5. Wszystkie podane ceny towarów są cenami jednostkowymi brutto. Zamieszczona oferta wraz z podanymi cenami obowiązuje do czasu jej odwołania.

6. Aby złożyć zamówienie Kupujący powinien wypełnić i wysłać elektroniczny formularz zamieszczony na stronach internetowych apteki. Apteka może prosić o potwierdzenie złożonego zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej. 

7. Istnieje możliwość zapisania się przez Kupującego do listy subskrybentów, w celu otrzymywania informacji o atrakcyjnych cenach i ofertach.

8. Produkty wydawane na podstawie zamówienia są przygotowywane do wysyłki wyłącznie przez osoby posiadające odpowiednie przygotowanie fachowe.

9. Kupujący we własnym interesie powinien zapoznać się z ulotką dołączoną do opakowania. W razie potrzeby Kupujący może zasięgnąć porady farmaceuty, wysyłając e-mail na adres pytania@e-lek.pl.

10. Towary zakupione w aptece internetowej, wraz z paragonem fiskalnym, dostarczane są kupującemu w terminie od 1 do 5 dni roboczych od dnia potwierdzenia zamówienia, za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD. Koszty wysyłki wynoszą od 9 złotych.

11. Koszty dostawy ponosi kupujący. W przypadku, gdy zamówienie przekracza wartość 249 złotych i kupujący nie odstąpi od umowy, kupujący nie ponosi kosztów dostawy (przy płatności przelewem w formie przedpłaty dostawa na terenie Polski).

12. Kupującemu będącemu konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyn poprzez złożenie stosownego oświadczenia na piśmie w terminie 10 dni od dnia wydania mu towaru (do zachowania tego terminu wystarcza wysłanie oświadczenia listem lub mailem przed jego upływem), z zastrzeżeniem postanowień pkt 12.1-12.2.

12.1. Produkty lecznicze i wyroby medyczne mogą być zwracane do apteki wyłącznie z powodu wady jakościowej lub niewłaściwego ich wydania (na podstawie art. 96 ust. 5 w związku z ust. 6 ustawy z dnia 6 września 2011r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r. Nr 45 poz.271 z późniejszymi zmianami).

12.2. W przypadku odstąpienia od umowy zwracany towar należy odesłać najpóźniej w ciągu 14 dni od odstąpienia od umowy. Zwrot sprzedanego towaru następuje na koszt Kupującego (na podstawie paragrafu 3 pkt 8 Rozporządzenie ministra zdrowia z 14 marca 2008 w sprawie warunków wysyłkowej sprzedaży produktów leczniczych wydawanych bez przepisu lekarza Dziennik ustaw nr 60 pozycja 374). Apteka poświadcza na piśmie zwrot towaru. Apteka dokonuje zwrotu należności za zwrócony towar w ciągu 7 (siedmiu) dni roboczych. Zwrot należności nastąpi w taki sam sposób, w jaki nastąpiła zapłata za zamówienie, lub według wyboru kupującego - na wskazane przez kupującego konto bankowe. Koszty odesłania towaru ponosi Kupujący.

13. Reklamacje są rozpatrywane zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego. Reklamacje mogą być przesyłane pocztą elektroniczną na adres: reklamacje@e-lek.pl, lub listem na adres:
Apteka „Pod Orłem” ul. Piastowska 15, 32-500 Chrzanów.

13.1. Apteka odpowiada za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego towaru kupującemu. Kupujący ma prawo żądać doprowadzenia towaru do stanu zgodnego z umową poprzez nieodpłatną naprawę albo wymianę, chyba, że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Jeżeli apteka nie będzie w stanie wywiązać się z określonych żądań, Kupujący ma prawo domagać się stosowanego obniżenia ceny albo może odstąpić od umowy. Klient traci powyżej wymienione uprawnienia, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi apteki o tym fakcie.

13.2. Jeżeli w ciągu 14 dni apteka nie ustosunkuje się do żądań Kupującego, oznacza to, iż uznała żądania za uzasadnione.

14. Przetwarzanie danych osobowych kupujących następuje za ich uprzednią zgodą w celach marketingowych, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

15. Nazwa oraz domena www.e-lek.pl są zastrzeżone i podlegają ochronie prawnej.

16. Treść niniejszego regulaminu jest chroniona prawami autorskimi.
Regulamin Apteki Internetowej e-Lek.pl

dotyczy umów sprzedaży zawartych od dnia 25.12.2014r./ zamówień złożonych od dnia 25.12.2014r.

I. Postanowienia ogólne

1.Apteka internetowa jest działem Apteki „Pod Orłem” z siedzibą w Chrzanowie (kod pocztowy: 32-500) przy ulicy Piastowskiej 15 oddział firmy: Goc i wspólnicy sp. z o.o., prowadzonej przez mgr farm. Małgorzatę Goc na podstawie Zezwolenia wydanej przez Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej.

Numer zezwolenia: FAKR-I.8520.4100-Z-672-10/09.1.71.2011.114.2012,

KRS: 0000412598, NIP: 628-225-84-50

nr tel: +48 32 623 98 74/ fax: +48 32 445 70 76

adres e-mail: apteka@e-lek.pl

 

2. Wszystkie produkty sprzedawane w aptece internetowej zostały dopuszczone do obrotu na terytorium RP, posiadają oznaczenie producenta lub importera, wymagane znaki zgodności z odpowiednimi przepisami prawa oraz zostały nabyte od uprawnionych podmiotów zgodnie z obowiązującymi przepisami.

3. Przedmiotem umowy sprzedaży zawieranej przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość są towary oferowane do sprzedaży w aptece, (takie jak, np. wyroby medyczne, kosmetyki, suplementy diety i inne).

4. Opisy produktów, w szczególności ich właściwości, wielkości opakowania i działanie pochodzą od producentów lub importerów. Opisy produktów umieszczone są na opakowaniu oraz ulotce informacyjnej zawartej w opakowaniu.

5. Wszystkie podane ceny towarów są cenami jednostkowymi brutto. Zamieszczona oferta wraz z podanymi cenami obowiązuje do czasu jej odwołania. W ceny brutto nie są wliczone koszty wysyłki (koszty wysyłki opisano w punktach 10 i 11 regulaminu).

6. Aby złożyć zamówienie Kupujący powinien wypełnić i wysłać elektroniczny formularz zamieszczony na stronach internetowych apteki. Apteka może prosić o potwierdzenie złożonego zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej.

7. Istnieje możliwość zapisania się przez Kupującego do listy subskrybentów, w celu otrzymywania informacji o atrakcyjnych cenach i ofertach.

8. Produkty wydawane na podstawie zamówienia są przygotowywane do wysyłki wyłącznie przez osoby posiadające odpowiednie przygotowanie fachowe.

9. Kupujący we własnym interesie powinien zapoznać się z ulotką dołączoną do opakowania. W razie potrzeby Kupujący może zasięgnąć porady farmaceuty, wysyłając e-mail na adres pytania@e-lek.pl.

10. Towary zakupione w aptece internetowej, wraz z paragonem fiskalnym, dostarczane są kupującemu w terminie od 1 do 4 dni roboczych od dnia potwierdzenia zamówienia, za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD

11. Koszty dostawy ponosi kupujący. Koszty wysyłki wynoszą od 9 złotych do 15 złotych, w zależności od wybranego przez Kupującego sposobu doręczenia i wartości zamówienia / szczegóły w zakładce: „dostawa”. W przypadku, gdy zamówienie przekracza wartość 249 złotych i kupujący nie odstąpi od umowy, kupujący nie ponosi kosztów dostawy (dostawa na terenie Polski).


II. Prawo odstąpienia od umowy


12. Konsument ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny, z zastrzeżeniem punktów 13 i 14 poniżej.

13. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

14. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

15. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować Aptekę (pocztą elektroniczną na adres: reklamacje@e-lek.pl, lub listem na adres: Apteka „Pod Orłem” ul. Piastowska 15, 32-500 Chrzanów) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia. Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

16. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

17. Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Apteka zwraca Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

 

Apteka może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. 

18. Proszę odesłać lub przekazać rzecz na adres: Apteka „Pod Orłem” ul. Piastowska 15, 32-500 Chrzanów - niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali Państwo Aptekę o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

19. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

20. Konsument odpowiadają tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.


III. Reklamacja.

 

21. Apteka ma obowiązek dostarczenia towarów bez wad. Apteka jest odpowiedzialna względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Szczegółowe informacje dotyczące odpowiedzialności Apteki z tytułu wady Produktu oraz uprawnień Kupującego są określone na stronie Sklepu Internetowego w zakładce „Reklamacja”.

22. Reklamacje są rozpatrywane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r.Kodeks cywilny (Dz. U. 2014 poz. 121 z późn. zm.) w szczególności przepisami art. 556- 576 kodeksu cywilnego.

23. Reklamacje mogą być przesyłane pocztą elektroniczną na adres: reklamacje@e-lek.pl, lub listem na adres: Apteka „Pod Orłem” ul. Piastowska 15, 32-500 Chrzanów.

24. Zaleca się podanie przez Kupującego w opisie reklamacji:

(1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady;

(2) żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; oraz

(3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Aptekę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

25. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, kupujący może:

a) złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy (chyba że Apteka niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Aptekę albo Apteka nie uczyniła zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Aptekę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Aptekę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby kupującego inny sposób zaspokojenia. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna);

b) żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady (Apteka jest obowiązana wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla kupującego. Apteka może odmówić zadośćuczynienia żądaniu kupującego, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów. Jeżeli kupującym jest przedsiębiorca, sprzedawca może odmówić wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę rzeczy sprzedanej.

26. Apteka rozpatrzy reklamację w terminie niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną. Jeżeli kupujący będący konsumentem zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Apteka nie ustosunkowała się do tego żądania w terminie czternastu dni, uważa się, że żądanie to uznała za uzasadnione.

27. a) Apteka odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy kupującemu.

b) Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. Jeżeli kupującym jest konsument, bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w punkcie lit. a) powyżej; 

c) W terminach określonych w punkcie lit. b) powyżej, kupujący może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny z powodu wady rzeczy sprzedanej. Jeżeli kupujący żądał wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany rzeczy lub usunięcia wady. 

28. Kupujący, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Apteki dostarczyć rzecz wadliwą na adres: Apteka „Pod Orłem” ul. Piastowska 15, 32-500 Chrzanów. Koszty wymiany lub naprawy ponosi Apteka.

29. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur:

1) Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;

http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php

http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

2) Klient będący konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

a) Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214).

b) Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej

c)    Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl.IV. Postanowienia końcowe.

30. Przetwarzanie danych osobowych kupujących następuje za ich uprzednią zgodą w celach marketingowych, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

31. Nazwa oraz domena www.e-lek.pl są zastrzeżone i podlegają ochronie prawnej.

32. Treść niniejszego regulaminu jest chroniona prawami autorskimi.

 

Polityka Prywatności

 

Sklep internetowy www.e-lek.pl

 

Kontakt ze Sklepem oraz Administratorem tel. 32 623 98 74

 

§ 1

Postanowienia ogólne

1.      Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka „GOC I WSPÓLNICY” sp. z o.o. z siedzibą przy  ul. Chrzanowskiej 47E, 32-540 Piła Kościelecka

2.      Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej jako „RODO” oraz Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 - dalej jako „Ustawa”.

3.      Inspektorem ochrony danych jest p. Ewelina Wielomek, e-mail: iod@e-lek.pl.

4.      Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z zasadą zgodności z prawem, rzetelności i przejrzystości, zasadą ograniczenia celu przetwarzania danych, zasadą minimalizacji danych, zasadą prawidłowości danych, zasadą ograniczenia przechowania danych, zasadą integralności i poufności danych oraz rozliczalności.

5.      Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych danych osobowych i zapewnia podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez obowiązujące przepisy. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na terytorium Unii Europejskiej.

§ 2

Cel przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna

1.      Państwa dane osobowe przetwarzane będą:

a)      na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO – w celu zawarcia i realizacji wykonania łączącej Administratora z Państwem umowy, w tym dokonywania płatności, obsługi reklamacji, odstąpienia od umowy, odpowiedzi na zapytania kierowane pocztą elektroniczną oraz kontaktowania się z Państwem, w tym w celach związanych z realizacją umowy, a także w celu prowadzenia Państwa Konta na stronie internetowej www.e-lek.pl,

b)      na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c) RODO – w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze tj. dla celów podatkowych i księgowych,

c)      na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO – prawnie uzasadnionych interesów Administratora, w celu prowadzenia wobec Państwa działań marketingowych w tym prowadzenia marketingu bezpośredniego własnych usług, dopasowania reklam zgodnie z uprzednio przeglądanymi treściami, kontaktowanie się z Państwem, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, w szczególności i za Państwa zgodą - przez e-mail oraz telefon, obsługi Państwa zapytań przekazywanych za pomocą poczty elektronicznej w sytuacji, gdy nie są one związane wprost z wykonaniem umowy, windykacja należności, prowadzenia analiz statystycznych, przechowywania danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności,

d)      na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) – Państwa zgody, w celu zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych.

2.      Państwa dane osobowe udostępniamy podmiotom wspierającym Administratora w realizacji umowy kupna sprzedaży oraz świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych, podmiotom takim jak banki i operatorzy płatności, podmioty świadczące usługi księgowe, prawne, audytowe, kurierzy (w związku z realizacją zamówienia) oraz podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

3.      Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

4.      Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez czas obowiązywania zawartej umowy, a także po jej zakończeniu w celach: dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy, wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych, statystycznych i archiwizacyjnych. W związku ze świadczeniem usługi konta – do momentu likwidacji konta na stronie internetowej na wyraźne Państwa żądanie, tzn, że dane będą przetwarzane przez okres prowadzenia konta. Państwa dane przechowujemy dla celów marketingowych przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej. W celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych będziemy przechowywać dane przez okres, w którym Administrator zobowiązany jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

 

§ 3

Prawa osób których dane dotyczą

1.      Przysługujące Państwu na mocy przepisów uprawnienia:

a)      prawo dostępu do danych,

b)      praw do sprostowania danych,

c)      prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”),

d)      prawo do ograniczenia przetwarzania,

e)      prawo do przenoszenia danych,

f)       prawo do sprzeciwu,

g)      prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli uprzednio została wyrażona,

h)      prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych.

2.      Powyższe uprawnienia można realizować zgodnie z zasadami opisanymi w RODO, kontaktując się z Administratorem pod adresem: 32-540 Piła Kościelecka, ul. Chrzanowska 47e

3.      Przysługujące Państwu uprawnienia można realizować:

a)      w przypadku żądania sprostowania danych gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

b)      w przypadku żądania usunięcia danych gdy dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Administratora, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych, gdy dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem,

c)      w przypadku żądania ograniczenia przetwarzania danych gdy Państwa dane są nieprawidłowe – można żądać ograniczenia przetwarzania tych danych na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość danych lub gdy wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

d)      w przypadku żądania przeniesienia danych gdy: przetwarzanie Państwa danych odbywa się na podstawie udzielonej zgody lub zawartej umowy oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny;

e)      w przypadku żądania sprzeciwu, gdy przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację lub gdy Państwa dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu.

4.      Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uznają Państwo, że przetwarzanie ich danych osobowych narusza przepisy RODO.

5.      Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, można cofnąć w taki sam sposób w jaki została udzielona, w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

6.      Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne w celu Rejestracji,
do złożenia i realizacji zamówienia.

7.      Państwa dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Państwa żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Państwa sytuację. Profilowanie będzie polegało na przetwarzaniu danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji dotyczących Państwa, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 

 

koszyk
   Prawo odstąpienia >
   Reklamacja >
bestsellery
1. Ringosol- microspray do nosa >
2. Alfalipon prodiab >
3. Mg magnez + witamina B6 (Hasco-Lek) >
4. Dermosan >
5. Dafurag max 100 mg x 15 tabl. >
6. *VICHY Dezodorant w kulce >
7. Antotalgin Sprey >
8. Otrivin Allergy >
9. EXTRA STRONG Balsam rozgrzewający >
10. Płyn do płukania ust Eludril Classic >
11. VICHY Kompleks uzupełniający >
12. Flexigen maść do stóp >
13. Wkładki urologiczne SENI LADY Super >
14. Blephaclean sterylne chusteczki >
15. Slow-Mag B6 >
zapisz się, a będziesz otrzymywał najświeższe informacje o naszej ofercie
W naszej aptece internetowej nie sprzedajemy leków na receptę.
                    
mastercard visa inteligo przelewy24
Copyright © 2006-2012 e-lek.pl - Wszelkie prawa zastrzeżone - All rights reserved
bh_inner